Výukový program Web Scraping od odborníka Semalt pre neprofesionálnych používateľov

Internet sa v súčasnosti stal zdrojom číslo jedna, kde väčšina manažérov a vyhľadávačov hľadá údaje, ktoré potrebujú. Web je rozsiahla platforma a ľudia musia používať správne nástroje na získanie všetkých požadovaných informácií. Jednou z najdôležitejších vecí je spoznať, ako zistiť správny súbor údajov. Napríklad by mohli chcieť zoškrabať súbor údajov o remeselnom pive a byť schopní analyzovať výsledky neskôr.

Po prvé, používatelia však musia vedieť, ako začať s vlastnými projektmi. Ak si to želajú, môžu zo stránky zoškrabať súbor údajov o remeselnom pive pomocou Pythonu.

Web Scraping: Efektívny nástroj na extrakciu

Web Scraping môže pomôcť webovým vyhľadávačom automaticky nájsť množstvo údajov z rôznych webových stránok v sieti. Je to veľmi efektívny nástroj schopný poskytnúť konkrétne výsledky v priebehu niekoľkých minút. Mnoho manažérov predaja dnes používa tento nástroj na extrahovanie cien, zoznamov produktov a ďalších položiek. Používatelia môžu napríklad kódovať webovú škrabku a poskytnúť im zoznam produktov, ktoré ich zaujímajú, ako aj ich hodnotenie z webovej stránky elektronického obchodu. V skutočnosti je zoškrabanie webovej stránky efektívnym spôsobom, ako zhromaždiť všetky potrebné údaje a zlepšiť kvalitu ponúkaných produktov alebo služieb.

Trochu plánovania

Vyhľadávače webu, ktorí chcú vytvoriť logiku pre škrabku, ktorú používajú, si musia vytvoriť vlastné plány. Najprv sa musia rozhodnúť, aký druh informácií chcú z tejto alebo tej webovej stránky získať. Napríklad by mohli chcieť extrahovať stránky obsahujúce informácie o remeselných pivách. A to nie je veľký problém, pretože existuje veľa webových stránok poskytujúcich tieto informácie.

Skontrolujte kód HTML

Ak chcú, aby ich škrabka našla všetky informácie o remeselných penách, musia sa pozrieť na špeciálny kód (HTML) webovej stránky remeselných pív. Musia mať na pamäti, že väčšina webových prehliadačov ponúka spôsob, ako zistiť zdrojový kód HTML webovej stránky jediným kliknutím. Napríklad v prehliadači Google Chrome môžu weboví vyhľadávači kliknúť pravým tlačidlom myši na prvok na určitej webovej stránke a potom kliknutím na položku Skontrolovať zobraziť kód HTML.

Databázy pív a pivovarov

Vytvorenie databázy pivovarov je pomerne jednoduché. Weboví vyhľadávače si musia iba vybrať všetky príslušné stĺpce v množine údajov, odstrániť všetky duplikáty a potom ich resetovať. Obnovením indexu vytvorte pre každý pivovar špeciálny identifikátor. Tento identifikátor budú potrebovať pri vytváraní súboru údajov o pive, pretože takto majú možnosť priradiť každé pivo k špecifickému ID pivovaru. Môžu tiež vytvoriť súbor údajov o pive a nahradiť všetky opakujúce sa údaje o pivovaroch, ako sú názvy a miesta. Potom môžu spojiť každý pivovar s určitým druhom piva.

Použite premenné, napríklad mesto a štát

Prostredníctvom súboru údajov pre pivovary môžu vytvárať stĺpce pre umiestnenie pivovarov, napríklad mesto a štát, v ktorom sa nachádza každý pivovar. Môžu oddeliť tieto dve premenné pomocou funkcie rozdelenia.